logotyp
Login

1. třída KOŤÁTKA

1. třída KOŤÁTKA

Ve třídě bude ve školním roce 2019 - 2020 25 dětí (15 chlapců a 10 děvčat). 10 dětí přijde do MŠ poprvé. Bude pro ně všechno nové, se vším se budou seznamovat úplně od začátku.
Paní učitelky Marie Kolářová a  Adéla Hlásková se jim budou snažit vytvořit prostor, ve kterém budou mít chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit, přemýšlet, objevovat i mít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem základů do života i vzdělávání. Dítě v tomto věkovém období shromažďuje zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním.

 
Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno bílé, druhé černé,
třetí pěkné dvoubarevné.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.

Budou proto využívat v hojné míře přirozené přírodní prostředí, ve kterém je naše MŠ umístěna (louky, řeka, les, školní zahrada) k poznávání okolního světa v neustálých proměnách. Budou se snažit působit na děti tak, aby uspokojovaly jejich potřeby s ohledem na individualitu, vývojové fáze a povedou je k samostatnosti.

Vytvoří společně s dětmi pravidla, podle kterých se  budou v MŠ chovat. Právě spoluúčast dětí je důležitá, aby pochopily, že  pravidla nejsou samoúčelná a jejich dodržování je důležité:

1.  Šnečkové pravidlo
Ve třídě,v šatně a v umývárně se pohybujeme pomalu, dbáme na vlastní bezpečnost( abychom neublížily sobě ani ostatním dětem). Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě a při vycházce na louku, do lesa.
2.  Pusinkové pravidlo
Pusinku máme na hezká slova, nemluvíme neslušně, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Když jíme, tak nemluvíme, zbytečně nekřičíme. Ve třídě, v šatně i v umývárně si povídáme tak, abychom šetřily zdraví své i ostatních dětí a nerušily se navzájem při hře nebo při práci.
3.  Vodičkové pravidlo              
V umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem. Pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí. Musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.
4.  Rytířské pravidlo
Spory mezi sebou a kamarády řešíme slovem a přátelskou dohodou. Ubližování si navzájem, problémy nevyřeší.
5.  Pomocníčkové pravidlo
Pokud samy na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda, potom teprve dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáháme si navzájem).
6.   Kamarádské pravidlo
Pokud se chceme připojit ke kamarádovi – k jeho hře či práci, slušně ho oslovíme a zeptáme se (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
7.   Srdíčkové pravidlo
Chováme se k sobě hezky. Strkat se, prát se a ubližovat si navzájem nám nesluší.
8.  Pořádníčkové pravidlo
Dbáme o pořádek ve třídě, ve školce i na zahradě. 
9.  Loupežníčkové pravidlo
Nebereme si nic, co není naše.

 

PRŮBĚH DNE KOŤÁTEK

6.00 – 9:00 hod.: spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity                                                                                                                             

9.00 – 9:30 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

                                                                                                                           

KDO BUDE NÁŠ KAMARÁD
 

Matyáš Adam
Matouš Balík
František Bartošek

Jiří Bartuška
Jakub Coufal
Jana Coufalová
Aneta Dvořáková
Dorota Fialová
Veronika Fucimanová

Jakub Fuksa

Rebeka Havelková

Leontýna Hlásková
Michael Hruška
Tereza Kajnarová
Marek Kolář
Tadeáš Kovařík
Luka Lou Myler
Beáta Pípalová
Jakub Rešl
Vít Sedláček
Patrik Skotnica
Anežka Šteffanová
Matyáš Štoudek
Jan Bohumil Táborský
Marek Volavý

 

 

 


Těšíme se na vás !!

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign