logotyp
Login

1. třída KOŤÁTKA

1. třída KOŤÁTKA

Ve třídě bude ve školním roce 2020/2021 24 dětí (15 chlapců a 9 děvčat). 10 dětí přijde do MŠ poprvé. Bude pro ně všechno nové, se vším se budou seznamovat úplně od začátku.
Paní učitelky Marie Kolářová, Růžena Navarová a  Adéla Hlásková se jim budou snažit vytvořit prostor, ve kterém budou mít chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit, přemýšlet, objevovat i mít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem základů do života i vzdělávání. Dítě v tomto věkovém období shromažďuje zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním.

 
Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno bílé, druhé černé,
třetí pěkné dvoubarevné.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.

Budou proto využívat v hojné míře přirozené přírodní prostředí, ve kterém je naše MŠ umístěna (louky, řeka, les, školní zahrada) k poznávání okolního světa v neustálých proměnách. Budou se snažit působit na děti tak, aby uspokojovaly jejich potřeby s ohledem na individualitu, vývojové fáze a povedou je k samostatnosti.

Vytvoří společně s dětmi pravidla, podle kterých se  budou v MŠ chovat. Právě spoluúčast dětí je důležitá, aby pochopily, že  pravidla nejsou samoúčelná a jejich dodržování je důležité:

1.  Šnečkové pravidlo
Ve třídě,v šatně a v umývárně se pohybujeme pomalu, dbáme na vlastní bezpečnost( abychom neublížily sobě ani ostatním dětem). Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě a při vycházce na louku, do lesa.
2.  Pusinkové pravidlo
Pusinku máme na hezká slova, nemluvíme neslušně, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Když jíme, tak nemluvíme, zbytečně nekřičíme. Ve třídě, v šatně i v umývárně si povídáme tak, abychom šetřily zdraví své i ostatních dětí a nerušily se navzájem při hře nebo při práci.
3.  Vodičkové pravidlo              
V umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem. Pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí. Musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.
4.  Rytířské pravidlo
Spory mezi sebou a kamarády řešíme slovem a přátelskou dohodou. Ubližování si navzájem, problémy nevyřeší.
5.  Pomocníčkové pravidlo
Pokud samy na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda, potom teprve dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáháme si navzájem).
6.   Kamarádské pravidlo
Pokud se chceme připojit ke kamarádovi – k jeho hře či práci, slušně ho oslovíme a zeptáme se (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
7.   Srdíčkové pravidlo
Chováme se k sobě hezky. Strkat se, prát se a ubližovat si navzájem nám nesluší.
8.  Pořádníčkové pravidlo
Dbáme o pořádek ve třídě, ve školce i na zahradě. 
9.  Loupežníčkové pravidlo
Nebereme si nic, co není naše.

 

PRŮBĚH DNE KOŤÁTEK

6.00 – 9:00 hod.: spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity                                                                                                                             

9.00 – 9:30 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

                                                                                                                            

 


Těšíme se na vás !!

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign