logotyp
Login

2. třída JEŽEČCI

2. třída JEŽEČCI
Ve třídě je 24 dětí (16 dívek a 8 chlapců). V letošním školním roce půjde 17 dětí k zápisu. 7 dětí je mladších.
Skupinu školáků budou paní učitelky Alena Marešová a Hana Princová zábavnou a hravou formou připravovat na vstup do 1.třídy. Současně budou pracovat se skupinou mladších dětí a přihlížet k věkovému složení třídy.

 

Budou s nimi procvičovat základní a doplňkové barvy, dny v týdnu, roční období, základní geometrické tvary, číselnou řadu do dvaceti, rozlišovat hlásku na začátku  a konci slova, rytmizovat a rozkládat slova na slabiky, rozvíjet paměťové schopnosti, slovní zásobu při vyprávění vlastních zážitků i pohádek, kreslit podle vlastních představ. Zaměří se na správné držení tužky, budou s dětmi procvičovat grafomotorické cviky, přesně vykreslovat, vystřihávat.


Ježek dupe a jak funí,

na zádech si nosí trní.

Tahle zvláštní košilka

je jen samá bodlinka.
 

Povedou děti ke zdravému životnímu stylu, budou podporovány a upevňovány kamarádské vztahy a pohodová atmosféra ve třídě. Děti se budou seznamovat s bezpečným chováním v silničním provozu, pracovat s keramickou hlínou. Znalosti budou rozvíjet a opakovat při práci na interaktivní tabuli.

 

Budou zařazovány ekologické výukové programy ve spolupráci s koordinátorkou Mgr. Barborou Janíčkovou (Vzdělané děti), s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň a s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny Votice ČR.

 

Děti se budou chovat podle pravidel, která si společně s paní učitelkami vytvořily již v minulém školním roce. 


JAK SE CHOVAJÍ  JEŽEČCI

1.  Šnečkové pravidlo

Ve třídě, v šatně a v umývárně se pohybujeme pomalu, dbáme na vlastní bezpečnost (abychom neublížily sobě ani ostatním dětem). Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě a při vycházce na louku, do lesa.

2.  Pusinkové pravidlo

Pusinku máme na hezká slova, nemluvíme neslušně, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Když jíme, tak nemluvíme, zbytečně nekřičíme. Ve třídě, v šatně i v umývárně si povídáme tak, abychom šetřily zdraví své i ostatních dětí a nerušily se navzájem při hře nebo při práci.

3.  Vodičkové pravidlo

V umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem. Pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí. Musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.

4.  Rytířské pravidlo

Spory mezi sebou a kamarády řešíme slovem a přátelskou dohodou. Ubližování si navzájem problémy nevyřeší.

5.  Pomocníčkové pravidlo

Pokud samy na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda, potom teprve dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáháme si navzájem).

6.   Kamarádské pravidlo

Pokud se chceme připojit ke kamarádovi – k jeho hře či práci, slušně ho oslovíme a zeptáme se (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).

7.   Srdíčkové pravidlo

Chováme se k sobě hezky. Strkat se, prát se a ubližovat si navzájem nám nesluší

8.  Pořádníčkové pravidlo

Dbáme o pořádek ve třídě, ve školce i na zahradě.

9.  Loupežníčkové pravidlo

Nebereme si nic, co není naše.


PRŮBĚH DNE JEŽEČKŮ

6:00 – 7:00 hod.: scházení dětí v 1. třídě

7:00 – 9:30 hod.: spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

9:30 – 10:00 hod.: hygiena, svačina

10:00 – 12:00 hod.: pobyt venku

12:00 – 12:45 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:45 – 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

13:45 – 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:15 – 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:30 – 16:30 hod.: rozcházení dětí z 2. třídy


KAMARÁDI VE TŘÍDĚ JEŽEČŮ

Aneta Blafková
Martin Coufal
Amálie Čiperová
Ella Kristina Duspivová
Šarlota Filípková
Jakub Fleischmann
Magdaléna Galko
Matěj Horňák
Radek Kopačka
Isabella Krákorová
Nina Kreuzerová
Anna Krýdová
Barbora Kubešová
Vojtěch Malecha
Veronika Mládková
Luisa Mylerová
Bartoloměj Nestával
Adéla Strouhová
Štěpán Šrůta
Anna Marie Táborská
Anna Váňová
Václav Viola
Amelie Žigová

 

Těšíme se na setkání po prázdninách !!

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign