logotyp
Login

Kdy vyhledat logopeda

Co si můžeme představit pod pojmem zdravý vývoj dětské řeči? Podle čeho poznám, že se řeč mého dítěte vyvíjí správně?

Existují nějaké rámcové přehledy nebo tabulky, které ale mohou rodiče doslova vyděsit, protože jejich dítě do nich nezapadá. Musíme proto mít na mysli flexibilitu vývoje dětské řeči. Například u ročních dětí se začínají objevovat první slůvka. Pokud se tak nestane, dítě ale přitom normálně reaguje na zvukové podněty, nemusí to vůbec nic znamenat. Stejně tak se píše, že dvouleté dítě začíná stavět větu. V tabulkách taky najdeme, kdy začne ohýbat slova, nebo jak se vyvíjí výslovnost po jednotlivých artikulačních okrscích. I tyto fáze dítě může přeskočit nebo si je přehodí. Je to individuální. Je dobré si ale například ohlídat, když třeba čtyřleté dítě ještě neměkčí. Tehdy už potřebuje pomoci. Stejně jako když zaznamenáme nějakou artikulační vadu, která by se bez našeho zásahu mohla zafixovat.

Velkou chybou je, když není logopedická péče zahájena u dítěte, které užívá po třetím roce jen izolovaná nebo výrazně zkomolená slova. Zde je často nutné, aby se rodiče velmi asertivně domáhali toho, aby jim pediatr dal doporučení k logopedické péči. Dítě s tímto problémem by totiž mělo navštěvovat klinického logopeda, což je zdravotnický pracovník, jehož péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Řada dětských lékařů ale problémy s řečí malých dětí bagatelizuje a dítě se dostane k logopedovi relativně pozdě. Proto by pedagogové v mateřských školách, kteří u dětí, jež mají v péči, podobné problémy pozorují, měli apelovat na rodiče, aby uvažovali o návštěvě logopeda, případně je podpořit v jejich snaze získat potřebné doporučení. A to i v případě, že mateřská škola poskytuje dětem logopedickou prevenci. Ta totiž pomůže zejména dětem s bezproblémovým vývojem řeči, kdežto děti, jejich řečový vývoj je nějak narušen, pomůže v kombinaci s péči klinického logopeda a soustavnou práci, kterou s dítětem provádějí především rodič.

Chybou je myslet si, že se slovní zásoba dítěte postupně rozvine sama. I v případě chudé slovní zásoby, zejména pokud máme dojem, že nám dítě nerozumí, je dobré zkonzultovat situaci s logopedem, který může odhalit případnou příčinu nebo alespoň dát podnět k dalšímu odbornému vyšetření, což může být psychologické vyšetření nebo vyšetření sluchu. Za chudou slovní zásobu totiž může stát opoždění rozumového vývoje nebo potíže se sluchem. Rodiče i pediatři si často myslí, že k logopedovi může jít dítě, které má už dostatečnou slovní zásobu, že bez slov nebude možné s dítětem pracovat. To je další omyl, který vede k tomu, že se dítě dostane k logopedovi pozdě. Je nutné respektovat to, že pokud dítě nemá dostatečnou slovní zásobu a dobrou koordinaci mluvidel, není zahájeno vyvozování výslovnosti, ale pracuje se na rozvoji slovní zásoby. Není pravda, že logoped se zabývá především úpravou výslovnosti a že správná doba pro zahájení logopedické péče je kolem pěti let věku dítěte. Je potřebné zabránit tomu, abychom s dítětem procvičovali nepřesnosti – dochází k jejich posilování a fixování.

Některé předškolní děti začnou koktat. Jak k zadrhávajícímu dítěti přistupovat, jak s ním pracovat?

Koktavost se může objevit poprvé už v období, když dítě začíná stavět první vyty. Ten raný začátek může mít někdy souvislost s nějakým dětský traumatem – třeba se narodí mladší sourozenec. Je dobré, když se to už tehdy podchytí a rodiče se dovědí v rámci péče, že se koktavost může znovu objevit a jak s ní zacházet. Do ambulance se více dostávají až pětileté děti, u kterých se koktavost začíná rozvíjet.

Co může pro dětskou řeč udělat mateřská škola?

Učitelé by dětem měli poskytovat především správný řečový vzor, což není jen přesná výslovnost, ale také „nepolykání“ hlásek. Též kultivovaná mluva učitele je předpokladem, který vede k tom, že se dětská řeč rozvíjí správným směrem. Učitel by také měl myslet na to, aby děti měly dostatek prostoru k samotnému řečovému projevu. Pokud v práci s dětmi převažuje řízená činnost a děti nemají možnost vyslovit svůj názor, přání nebo myšlenku, není to pro rozvoj jejich řeči optimální.

Učitel by měl mít také odvahu promluvit s rodiči o tom, že pozoruje případné problémy v řečovém vývoji dítěte a že by s ním měli navštívit logopeda. Někteří rodiče tyto věci neradi slyší, ale pokud je pedagog podá citlivě, bez podtónu, který by rodiče mohli vnímat jako obviňující, a zdůrazní zejména, že jde o to podpořit správný rozvoj dítěte, že jde o snahu mu pomoci, rodiče jeho slova pravděpodobní přijmou.

Zdroj: Informatorium, časopis pro mateřské školy a školní družiny, říjen 2015, Jak se vyvíjí dětská řeč, Mgr. Marie Těthalová

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign