logotyp
Login

STRAVNÉ:

Školní stravování dětí/stravné je hrazeno nejpozději do 20. dne v měsíci.
První platbou zákonní zástupci hradí částku odpovídající počtu všech dní v měsíci násobenou cenou stravy na jeden den. Další platby se řídí počtem skutečně odebraných jídel a dochází zpětně k vyúčtování.

Výše stravného je stanovena takto:

Strávníci do 6-ti let:

Přesnídávka                8,- Kč

Oběd                           18,- Kč

Svačina                       7,- Kč

Celkem                      33,- Kč

 

Strávníci, které v daném školním roce dovrší 7 let:

Přesnídávka                9,- Kč

Oběd                           19,- Kč

Svačina                       8,- Kč

Celkem                      36,- Kč

 

Všechny platby probíhají buď bezhotovostně na účet  35-0703786329/0800 (vždy uveďte variabilní symbol dítěte, který je uveden na seznamu výše stravného - nástěnka ve školce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte). Pokud nebude uveden přidělený variabilní symbol, nelze dohledat, za které dítě je stravné placeno. Stravné je možné zaplatit také v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny při Mateřské škole U Zastávky v pracovních dnech od 6.00 do 11.30 hodin. Rodiče mohou využít též platbu složenkou, která bude připravena. Do zprávy pro adresáta uveďte jméno dítěte.

 Opakované nezaplacení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Z organizačních důvodů nelze platby provádět jiným způsobem.


Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hod.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně v Mateřské škole Mezimostí. Neodhlášené obědy propadají.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign