logotyp
Login

Školní rok 2020/2021

PROVOZ MŠ:

Celodenní provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hodin.
Zahájení provozu 1. třída – všechny děti se zde postupně schází do 7:00 hodin.
Ukončení provozu 1.třída – od 15:30 hod. se děti do této třídy ...
Více informací

ŠKOLNÉ :

Úplata za předškolní vzdělávání je  ve školním  roce 2020 - 2021 stanovena od 1.9. do 31.8. na 300 Kč měsíčně. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně, neplatí ...
Více informací

STRAVNÉ:

Školní stravování dětí/stravné je hrazeno nejpozději do 20. dne v měsíci.
První platbou zákonní zástupci hradí částku odpovídající počtu všech dní v měsíci násobenou cenou stravy na jeden den. ...
Více informací

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY:

Nepřítomnost dítěte musí rodič nahlásit pokud je mu známa předem, pokud není, tak neprodleně. Dítě může omluvit ústně nebo telefonicky. Stejně tak musí nahlásit odchod dítěte v jinou dobu, než je běžně zvykem. Je-li dítě neomluvené déle než dva týdny, může mu být ukončena docházka.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Děti mohou do MŠ přicházet do 8:30 hodin, déle jen nenaruší-li to časový režim dne. Děti si mohou přinést z domova středně velkou hračku, ve 2. třídě již omezeně v určité dny (jen pondělí a ...
Více informací

PRÁZDNINY 2020 - 2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: 8. 3. 2021 – 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. 4. 2021 
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. 7. 2021 - úterý 31. 8. 2021
Slouží pouze jako informace, nejsou to termíny uzavření MŠ.

PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY

Co by vaše dítě mělo zvládnou před nástupem do mateřské školy? Znát své jméno a příjmení. Umět si říci co chce nebo potřebuje.Spolupracovat při oblékání a svlékání Umět nazouvat a vyzouvat ...
Více informací

ZAČÁTKY VE ŠKOLCE

Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

  1.   Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
  2.   Zvykejte dítě na odloučení.
  3.   Veďte dítě k ...
Více informací

10 DOBRÝCH RAD PRO ZAČÁTKY VE ŠKOLCE

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašim dětem nástup do školky: 1.  Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte ...
Více informací

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign