logotyp
Login

1. třída KOŤÁTKA

1. třída KOŤÁTKA

Ve třídě bude ve školním roce 2022/2023 23 dětí (13 chlapců a 10 děvčat). 12 dětí přijde do MŠ poprvé. Bude pro ně všechno nové, se vším se budou seznamovat úplně od začátku.
Paní učitelky Adéla Hlásková, Lucie Carhounová a Růžena Navarová se jim budou snažit vytvořit prostor, ve kterém budou mít chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, tvořit, přemýšlet, objevovat i mít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem základů do života i vzdělávání. Dítě v tomto věkovém období shromažďuje zkušenosti, které získává pozorováním, napodobováním a experimentováním.

 
Naše kočka strakatá,
měla čtyři koťata.
Jedno bílé, druhé černé,
třetí pěkné dvoubarevné.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.

Budou proto využívat v hojné míře přirozené přírodní prostředí, ve kterém je naše MŠ umístěna (louky, řeka, les, školní zahrada) k poznávání okolního světa v neustálých proměnách. Budou se snažit působit na děti tak, aby uspokojovaly jejich potřeby s ohledem na individualitu, vývojové fáze a povedou je k samostatnosti.

Vytvoří společně s dětmi pravidla, podle kterých se  budou v MŠ chovat. Právě spoluúčast dětí je důležitá, aby pochopily, že  pravidla nejsou samoúčelná a jejich dodržování je důležité:

Srdíčkové pravidlo- děti jsou vedeny k budování vzájemných přátelských vztahů, k úctě k druhým lidem, přírodě, k věcem. V rámci pravidla jsou podněcovány ke vzájemné pomoci,  k automatizaci začlenění každého jedince do třídního kolektivu, k přispění k příjemnému klimatu ve třídě

 Pusinkové pravidlo- děti jsou vedeny k osvojení si kultivovaného projevu verbálního i neverbálního, k dodržováni norem slušného chování, k fixaci využívání zdvořilostních slov a  frází

 Ouškové pravidlo- v dětech je podporována schopnost soustředění na určitou věc či činnost, schopnost sebeovládání, touha po poznání, schopnost reakce na mluvené slovo, schopnost zamýšlení se  nad slyšenou informací, zhodnocení dané informace, schopnost kritického myšlení

 Želvičkové pravidlo-  pravidlo dětem napomáhá k uvědomění si rizik při nevhodném a nebezpečném chování v prostorách MŠ. Připomíná konkrétní nebezpečí  a nabízí žádoucí variantu správného vzorce chování. Pravidlo je významné v rámci prevence úrazovosti v MŠ. 

Stolečkové pravidlo-  díky tomuto pravidlu jsou v dětech položeny základy kultivovaného způsobu stolování, soustředění na danou činnost, prohloubení smyslového vnímání ( chutě, vůně, vzhled pokrmu apod.), ohleduplnost vůči okolí. S pravidlem souvisí též správný způsob sezení u stolu, správné zacházení s nádobím a jídelním náčiním

 Košťátkové pravidlo- děti jsou vedeny k udržování pořádku v prostorách MŠ, k zodpovědnosti za úklid vypůjčené hračky, k pořádku ve svých věcech v šatně, umývárně, ložnici. Též jsou podporovány v  nezištné pomoci druhému při úklidu či jiných činnostech

 Kapičkové pravidlo-  v rámci pravidla jsou děti seznámeny s nutností ochrany životního prostředí v rámci uspokojení lidských potřeb a hygienických zásad, s tendencí využití jen potřebného množství, neplýtvání, účelné spotřeby vody, mýdla, toaletních potřeb

Motivační básničky a písničky:
- Za ruce se uchopíme, v kolečku se zatočíme, usmějem se navzájem, hezký den si popřejem. Dobrý den! Na špičky se postavíme, ještě trochu vyskočíme, za ruce se chytnem zas, i ty pojď hned mezi nás. Ručkama si zatleskáme, nožičkama zadupáme, teď si na zem sedneme, povídat si začneme.
- Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den. Ruce máme na tleskání, nohy zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem.
- Dáme prstík do vzduchu, podrbem se na uchu, podrbem se na nosu, dáme prstík na pusu. Už je  konec rámusu. Už je ticho, už je klid, takhle to teď musí být.

 PRŮBĚH DNE KOŤÁTEK

6.00 – 9:00 hod.: spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity                                                                                                                             

9.00 – 9:30 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

                                                                                                                            

Těšíme se na vás !!

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign