logotyp
Login

2. třída JEŽEČCI

2. třída JEŽEČCI
Ve třídě je 22 dětí (12 dívek a 10 chlapců). V letošním školním roce půjde 16 dětí k zápisu. Šest dětí je mladších.
Skupinu školáků budou paní učitelky Alena Marešová a Hana Princová zábavnou a hravou formou připravovat na vstup do 1.třídy. Současně budou pracovat se skupinou mladších dětí a přihlížet k věkovému složení třídy.

 

Budou s nimi procvičovat základní a doplňkové barvy, dny v týdnu, roční období, základní geometrické tvary, číselnou řadu do dvaceti, rozlišovat hlásku na začátku  a konci slova, rytmizovat a rozkládat slova na slabiky, rozvíjet paměťové schopnosti, slovní zásobu při vyprávění vlastních zážitků i pohádek, kreslit podle vlastních představ. Zaměří se na správné držení tužky, budou s dětmi procvičovat grafomotorické cviky, přesně vykreslovat, vystřihávat.


Ježek dupe a jak funí,

na zádech si nosí trní.

Tahle zvláštní košilka

je jen samá bodlinka.
 

Povedou děti ke zdravému životnímu stylu, budou podporovány a upevňovány kamarádské vztahy a pohodová atmosféra ve třídě. Děti se budou seznamovat s bezpečným chováním v silničním provozu, pracovat s keramickou hlínou. Znalosti budou rozvíjet a opakovat při práci na interaktivní tabuli.

 

Budou zařazovány ekologické výukové programy ve spolupráci s koordinátorkou Mgr. Barborou Janíčkovou (Vzdělané děti), s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň a s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny Votice ČR.

 

Děti se budou chovat podle pravidel, která si společně s paní učitelkami vytvořily již v minulém školním roce. 


JAK SE CHOVAJÍ  JEŽEČCI

1.  Šnečkové pravidlo

Ve třídě, v šatně a v umývárně se pohybujeme pomalu, dbáme na vlastní bezpečnost (abychom neublížily sobě ani ostatním dětem). Běháme, skáčeme a dovádíme na zahradě a při vycházce na louku, do lesa.

2.  Pusinkové pravidlo

Pusinku máme na hezká slova, nemluvíme neslušně, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat. Když jíme, tak nemluvíme, zbytečně nekřičíme. Ve třídě, v šatně i v umývárně si povídáme tak, abychom šetřily zdraví své i ostatních dětí a nerušily se navzájem při hře nebo při práci.

3.  Vodičkové pravidlo

V umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem. Pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí. Musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.

4.  Rytířské pravidlo

Spory mezi sebou a kamarády řešíme slovem a přátelskou dohodou. Ubližování si navzájem problémy nevyřeší.

5.  Pomocníčkové pravidlo

Pokud samy na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda, potom teprve dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáháme si navzájem).

6.   Kamarádské pravidlo

Pokud se chceme připojit ke kamarádovi – k jeho hře či práci, slušně ho oslovíme a zeptáme se (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).

7.   Srdíčkové pravidlo

Chováme se k sobě hezky. Strkat se, prát se a ubližovat si navzájem nám nesluší

8.  Pořádníčkové pravidlo

Dbáme o pořádek ve třídě, ve školce i na zahradě.

9.  Loupežníčkové pravidlo

Nebereme si nic, co není naše.


PRŮBĚH DNE JEŽEČKŮ

6:00 – 7:00 hod.: scházení dětí v 1. třídě

7:00 – 9:30 hod.: spontánní činnosti a řízené činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

9:30 – 10:00 hod.: hygiena, svačina

10:00 – 12:00 hod.: pobyt venku

12:00 – 12:45 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:45 – 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

13:45 – 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:15 – 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:30 – 16:30 hod.: rozcházení dětí z 2. třídy


Těšíme se na setkání po prázdninách !!

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign