logotyp
Login

Ekologická výchova a její tvořivý způsob výchovy

Ekologická výchova a její tvořivý způsob výchovy

Motto: „Příroda je tím nejvzácnějším darem pro rovnováhu života a zdraví."

 


Slovo Ekologie vzniklo z řeckého slova oikos – prostředí, dům, domácnost, které je příponou ke slovu logos – věda. Ekologie je věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organizmy a jejich prostředím, věda o souvislostech v přírodě, studiu nitřní struktury a funkce přírody, nauka o ekosystémech.


Ekologicko - environmentální činnosti a témata se promítají v celém ŠVP, do všech integrovaných bloků, které jsou orientovány na roční období, proměny v přírodě během celého roku.


Cíle naší MŠ

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu.
Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
Rozvoj úcty k životu, vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí.
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.
Naučit vnímat přírodu všemi smysly, protože příroda promlouvá ke každému jinou řečí.
Hledat, objevovat a citlivě vnímat krásy a taje přírody.
Vzbudit zájem o přírodu a chránit ji.

Děti nadále povedeme ke správným návykům ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU, zdravé výživy, dostatek pohybové aktivity, předcházet nezdravým návykům.

K tomu nám bude nápomocen náš MEDVÍDEK JABLÍČKO.


Budeme rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, rozdávat dostatek pohody a lásky po celý den. O tuto příležitost se s námi podělí náš kamarád MEDVÍDEK SRDÍČKO.

„Podej mi svou ruku a pojďme společně poznávat přírodu okolo nás.“


Na našich stránkách se budeme pravidelně setkávat a informovat o činnosti Vašich dětí v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.
Využíváme výhodnou polohu naší školky (louka, les, zahrada, řeka) k celkovému dlouhodobému pozorování přírody, její ochrany a dalším akcím s tímto tématem spojeným.

Při všech aktivitách, činnostech zaměřené na oblast Ekologické výchovy přihlédneme ke zvláštnostem, individuálním schopnostem, dovednostem a zájmu dítěte, budeme respektovat jeho přirozené potřeby.

Umožníme dostatečný prostor pro uplatnění vlastní aktivity a prožitkového učení.
Na důležitém místě vidíme pro děti nezbytnou láskyplnou rodinou náruč.
 

„Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.
  A můžeme létat jenom tehdy, objímáme-li jeden druhého“
                                               Luciano de Crescendo

                                                   

Záleží nám na spolupráci naší školky s rodinou.
 

V oblasti ekologické výchovy MŠ spolupracuje:

se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina
s krajským koordinátorem Cassiopeia České Budějovice
s Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR Votice
s koordinátorkou Mgr. Barborou Janíčkovou „Vzdělané děti“
se SŠOTŽP ve Veselí nad Lužnicí pod vedením ing. Jany Šaškové
s Parkem exotických zvířat Dvorec u Borovan
s Českým nadačním fondem pro vydru - Záchranná stanice Třeboň

 

Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu MRKVIČKA. 

Příroda je nejlepší učebna pod širým nebem.“


Věříme, že děti získají k přírodě pěkný vztah a tak ovlivníme rozum a rozvahu, se kterou budou v budoucnu rozhodovat o osudu naší planety.  

Motto: „Slunce do všech tváří spravedlivě září, patří lidem všem, jako vzduch a zem,“
Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign