logotyp
Login

ŠKOLNÉ :

Úplata za předškolní vzdělávání je  ve školním  roce 2023 - 2024 stanovena od 1.9. do 31.8. na 550 Kč měsíčně. 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně, neplatí pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti se zdravotním postižením.

Osvobozena od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče nebo dávky v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ (potvrzení o přiznání dávky v hmotné nouzi je zákonný zástupce povinen doložit každý měsíc).

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání se vybírá v hotovosti v mateřské škole vždy do 15. dne téhož měsíce.

Rodiče musí dodržovat termín zaplacení i v případě nepřítomnosti dítěte ve škole. Opakované nezaplacení úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign