Informace vydané Krajskou hygienickou stanicí JMK k zabezpečení preventivních opatření výskytu nového typu koronaviru COVID-19 - 1 (3)
http://skola.obecsudomerice.cz/