logotyp

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání dětí do MŠ


Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 
se uskuteční bez přítomnosti dětí  dne 5. 5. 2021 (popř. v jiný termín  od 2.5. do  16. 5. 2021 – nemoc, karanténa apod.)

ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ DO MŠ

 • Webové stránky MŠ
 • Osobně  si  můžete vyzvednout v MŠ od 26. 4. 2021 do 29. 4. 2021 v době od 9.00 do 15.00 hodin (popřípadě dohodněte telefonicky jiný termín na tel. 518 335 224, mob. 722 917 530 )

K žádosti je potřeba doložit:

 • Kopii rodného listu
 • Potvrzení od lékaře o očkování dítěte (dítě musí splňovat stanovená pravidelná očkování)
 • Děti se speciálně vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení

 ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Osobně  dne 5. 5. 2021  v době od 8.00 do 16.00 hodin (za dodržení platných mimořádných   epidemiologických opatření).
 •  Bez osobní účasti od 2. 5. – 16. 5. 2021

Řádně vyplněné a podepsané dokumenty (žádost o přijetí dítěte, potvrzení o očkování, kopii rodného listu, dítě se vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení)

Tyto dokumenty mohou být doručeny následujícími způsoby:

-        Do datové schránky školy    ahh7hpr (datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma). Odeslání žádosti škole je také zdarma. Více informací na https:// chcidatovku.cz//

-        Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat jen prostý e-mail) zsmssudomerice@seznam.cz

-        Poštou na adresu školy:   Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, Sudoměřice č. 29, 696 66 Sudoměřice

 

 Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 je od    1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.

          Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

O přijetí rozhoduje ředitelka školy podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 sb. V platném znění školský zákon o předškolním vzdělávání.

Ředitelka Základní a Mateřské školy Sudoměřice, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

 • Do mateřské školy mohou být děti přijímány i mimořádně v průběhu školního roku, po dohodě s vedením školy a pokud to dovoluje kapacita školy.
 • Mateřská škola přijímá pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Rodiče přijatých dětí dostanou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a evidenční list, který potom děti přinesou řádně vyplněný v první den nástupu dítěte do mateřské školy.
KRITÉRIA PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NALEZNETE V SEKCI  MŠ -  DOKUMENTY.

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Milí rodiče, seznam přijatých dětí pod reg. čísly naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA -DOKUMENTY - ZÁPIS DO MŠ.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Otevření MŠ

Oznamujeme, že s účinností od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. Do mateřské školy k presenčnímu vzdělávání mohou docházet pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, zažívací obtíže, rýma ,ucpaný nos, bolest svalů a kloubů, zvracení, bolest břicha, průjem). Děti v prostorách a areálu MŠ nemusí nosit roušku.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Čarodějnický rej 30.4.2021

Dne 30.4.2021 se ve školní družině uskuteční čarodějnický rej. Děti budou plnit zábavné úkoly a připravovat elixír mládí. Kdo má možnost, vezměte si s sebou čarodějnický kostým.

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

Seznam přijatých žáků do ZŠ pod reg. čísly naleznete v sekci ZŠ-DOKUMENTY

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Milí rodiče,
informace k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete v záložce Zápis do ZŠ.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

DRUŽINA ONLINE

Vážení rodiče,
děti můžou od zítra využít družinu online. Více informací najdete zde na stránkách v činnostech školní družiny.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy